Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

যদি আপুনি সোণ বা ৰূপ কিনিব বিচাৰে, তেন্তে আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে ! বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় বজাৰত সোণ আৰু ৰূপৰ দাম হ্ৰাস পাইছে ...

শেহতীয়া বাতৰি