Home » photogallery » business »Gold Price Today: আকৌ বাঢ়িল সোণৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চাওক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

Gold Price Today: আকৌ বাঢ়িল সোণৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চাওক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

সোমবাৰে দিল্লী সোণ আৰু ৰূপৰ বজাৰত সোণ (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১২১ টকা বৃদ্ধি হৈ ৫৪,৭২১ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। এই সময়ছোৱাত, ৰূপৰ মূল্য ১০০ টকা বৃদ্ধি হৈ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৬৯,০৫০ টকাত বন্ধ হয়।

শেহতীয়া বাতৰি