Home » photogallery » business »পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

মঙলবাৰে, ফিউচাৰ বজাৰত ২৩ কেৰেট সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) পুৱা ৯.০৫ বজাত প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ২২ টকা হ্ৰাস হৈ ৫০,৫৮৪ টকা হয়। আজি ৰূপৰ মূল্য (Silver Price Today) ১৬৬ টকা বৃদ্ধি হৈ ৫৭,৯১৪ টকা হৈছে। 

শেহতীয়া বাতৰি