Home » photogallery » business »Gold Price Today : সোণ এতিয়াও ৪৮ হাজাৰ টকাৰ তলত, দ্ৰুততাৰে ১০ গ্ৰাম সোণৰ শেহতীয়া মূল্য পৰীক্ষা কৰক...

Gold Price Today : সোণ এতিয়াও ৪৮ হাজাৰ টকাৰ তলত, দ্ৰুততাৰে ১০ গ্ৰাম সোণৰ শেহতীয়া মূল্য পৰীক্ষা কৰক...

যদি আপুনি এই বিবাহৰ বতৰত সোণ আৰু ৰূপ (Gold silver rate) ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে এইটো আপোনাৰ বাবে এক উত্তম সুযোগ। দুৰ্বল গোলকীয় সংকেতৰ মাজত সোণৰ মূল্য (Gold prices) হ্ৰাস হৈ আছে। অৱশ্যে, আজি সোণ আৰু ৰূপৰ হাৰ সামান্য বৃদ্ধি দেখা গৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি