Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

বৃহস্পতিবাৰে, ফিউচাৰ বজাৰত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) পুৱা ৯.০৫ বজাত প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১৭ টকা হ্ৰাস হৈ ৫০,৬৭০ টকা হয়। আজি, ৰূপৰ হাৰ ৭ টকা হ্ৰাস হৈ ৫৮,১৫৯ টকা হৈছে। 

শেহতীয়া বাতৰি