Home » photogallery » business »Gold Price Today: আকৌ বাঢ়িল সোণৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চাওক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

Gold Price Today: আকৌ বাঢ়িল সোণৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চাওক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

আজি, শুক্ৰবাৰে, ২২ এপ্ৰিলত, সোণৰ মূল্য সামান্য বৃদ্ধি পাইছে, ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে। MCXত ৰাতিপুৱা ২৪ কেৰেটৰ বিশুদ্ধতাৰ সোণৰ ভৱিষ্যত ৮৭ টকা বৃদ্ধি হৈ ৫২,৫০০ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি