Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

ভাৰতীয় বুলিয়ন বজাৰত সাপ্তাহিক সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে। এই ব্যৱসায়িক সপ্তাহত সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত (Gold Price) ১,০১৪ টকা হ্ৰাস পাইছে, আনহাতে ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ২,২৫৫ টকা হ্ৰাস পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি