Home » photogallery » business »Gold Price Today: আজিও বৃদ্ধি পালে সোণৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াতেই পৰীক্ষা কৰক সোণ-ৰূপৰ দাম ...

Gold Price Today: আজিও বৃদ্ধি পালে সোণৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াতেই পৰীক্ষা কৰক সোণ-ৰূপৰ দাম ...

এই ব্যৱসায়িক সপ্তাহত, সোণৰ মূল্য (Gold Price) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৬৯৭ টকা বৃদ্ধি পাইছে, আনহাতে ৰূপৰ মূল্য (Silver Price) প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৩০৫৯ টকা হ্ৰাস পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি