Home » photogallery » business »Gold Price: দিপাৱলীৰ আগতে ভাৰতীয় বজাৰত সোণৰ মূল্য হ্ৰাস, জানক সপ্তাহটোৰ সোণ-ৰূপৰ দাম ...

Gold Price: দিপাৱলীৰ আগতে ভাৰতীয় বজাৰত সোণৰ মূল্য হ্ৰাস, জানক সপ্তাহটোৰ সোণ-ৰূপৰ দাম ...

দেৱালীৰ আগতে ভাৰতীয় বুলিয়ন বজাৰত সোণ আৰু ৰূপৰ সাপ্তাহিক মূল্য হ্ৰাস পাইছে। এই ব্যৱসায়িক সপ্তাহত, সোণৰ মূল্য (Gold Price) ৩৬৮ টকা হ্ৰাস পাইছে। একে সময়তে, ৰূপৰ মূল্য (Silver Price) ৮৮ টকা হ্ৰাস পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি