Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণৰ দাম কিছু বৃদ্ধি হোৱাৰ বিপৰীতে ৰূপৰ দামতো লাগিছে জুই ! জানক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

Gold Price Today: সোণৰ দাম কিছু বৃদ্ধি হোৱাৰ বিপৰীতে ৰূপৰ দামতো লাগিছে জুই ! জানক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

Gold Price Today: ভাৰতীয় বুলিয়ন বজাৰত সোণৰ সাপ্তাহিক মূল্য বৃদ্ধি পাইছে। ৰূপৰো দাম বৃদ্ধি পাইছে। এই ব্যৱসায়িক সপ্তাহত সোণ প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৪৬৬ টকা বৃদ্ধি পাইছে। আনহাতে ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৩১৮২ টকা বৃদ্ধি পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি