Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

সোমবাৰে দিল্লীৰ সোণ আৰু ৰূপৰ বজাৰত সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) ৪৮০ টকা হ্ৰাস হৈ ৫৮,৭৭০ টকালৈ হ্ৰাস পাইছে। এক কিলোগ্ৰাম ৰূপৰ মূল্যও হ্ৰাস পাইছে আৰু এতিয়া ইয়াক ৬৮,১৩৩ টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি