Home » photogallery » business »Gold Price Today: আজি সামান্য দাম বাঢ়িলেও, সোণৰ মূল্য এমাহত সৰ্বনিম্ন, ৰূপো ৫৬ হাজাৰৰ তলত, ১০ গ্ৰাম সোণৰ শেহতীয়া হাৰ পৰীক্ষা কৰক ...

Gold Price Today: আজি সামান্য দাম বাঢ়িলেও, সোণৰ মূল্য এমাহত সৰ্বনিম্ন, ৰূপো ৫৬ হাজাৰৰ তলত, ১০ গ্ৰাম সোণৰ শেহতীয়া হাৰ পৰীক্ষা কৰক ...

MCXত ২৪-কেৰেট বিশুদ্ধতা সোণৰ ভৱিষ্যত মূল্য (Gold Price Today) আজি পুৱা ৩৯ টকা বৃদ্ধি হৈ প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫০,৩৫৯ টকা হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি