உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Gold Price Today: বুধবাৰে সোণৰ দাম সামান্য বৃদ্ধি পালে ! ক্ৰয় কৰাৰ পূৰ্বে জানক সোণৰ শেহতীয়া মূল্য ...

    Gold Price Today: বুধবাৰে সোণৰ দাম সামান্য বৃদ্ধি পালে ! ক্ৰয় কৰাৰ পূৰ্বে জানক সোণৰ শেহতীয়া মূল্য ...

    মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত (MCX) পুৱা ৯.১০ বজাত, ২৪-কেৰেট বিশুদ্ধতাৰ সোণৰ মূল্য (Gold price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫০,৯৯০ টকাত উপনীত হৈছিল, যি পিছত প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫০,৯৪৭ টকাত ব্যৱসায় কৰি আছে।