Home » photogallery » business »Gold Price Today: আজিও বৃদ্ধি পালে সোণ-ৰূপৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াতেই পৰীক্ষা কৰক সোণ-ৰূপৰ দাম ...

Gold Price Today: আজিও বৃদ্ধি পালে সোণ-ৰূপৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াতেই পৰীক্ষা কৰক সোণ-ৰূপৰ দাম ...

MCXত মঙলবাৰে ৰাতিপুৱা ২৪-কেৰেট বিশুদ্ধতাৰ সোণৰ দাম (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫৫ টকা বৃদ্ধি হৈ ৫০,৭৯০ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি