Home » photogallery » business »Gold Price Today: এসপ্তাহত প্ৰায় ১৬০০ টকা হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! জানক সোণ-ৰূপৰ আজি দাম কিমান ?

Gold Price Today: এসপ্তাহত প্ৰায় ১৬০০ টকা হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! জানক সোণ-ৰূপৰ আজি দাম কিমান ?

MCXত সোমবাৰে ৰাতিপুৱা ২৪-কেৰেট বিশুদ্ধতাৰ সোণৰ দাম (Gold Price Today) ০.৪৪ শতাংশ বা ২৩০ টকা হ্ৰাস হৈ প্ৰতি গ্ৰামত ৫২,০৩০ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি