Home » photogallery » business »Gold Price Today: আকৌ বাঢ়িল সোণৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চাওক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

Gold Price Today: আকৌ বাঢ়িল সোণৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চাওক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

MCXত পুৱা ২৪-কেৰেট বিশুদ্ধতাৰ সোণৰ দাম প্ৰায় (Gold Price Today) ০.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ সৈতে, সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৩৫৩ টকা বৃদ্ধি হৈ ৫১,৬১৫ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি