Home » photogallery » business »Gold Rate Today: সোণৰ মূল্য পুনৰ ৫২,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি, আজি চাওক ১০ গ্ৰাম সোণৰ দাম কিমান ?

Gold Rate Today: সোণৰ মূল্য পুনৰ ৫২,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি, আজি চাওক ১০ গ্ৰাম সোণৰ দাম কিমান ?

MCXত আজি ৰাতিপুৱা ২৪ কেৰেট সোণৰ ভৱিষ্যত মূল্য (Gold Price Today) ৬০ টকা বৃদ্ধি হৈ প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫১,৮৯৭ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি