Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত (MCX) সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৩১৪ টকা হ্ৰাস পাইছে। এমচিএক্সত সোণৰ ব্যৱসায় ০.৬১ শতাংশ হ্ৰাস হৈ প্ৰতি দহ গ্ৰামত ৫০,৯২৪ টকা হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি