Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস ! জানক আজি ১০ গ্ৰাম সোণৰ দাম কিমান ?

Gold Price Today: সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস ! জানক আজি ১০ গ্ৰাম সোণৰ দাম কিমান ?

বুধবাৰে ৰাতিপুৱা মাল্টিমোডিটিভ এক্সচেঞ্জত (MCX) ২৪-কেৰেট বিশুদ্ধতাৰ সোণৰ দাম (Gold Price) ০.৬৯ শতাংশ হ্ৰাস হৈ প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫২,৩৮৩ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি