Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ , হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ , হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

বিবাহৰ বতৰত বৃহৎ চাহিদা থকা স্বত্বেও বুধবাৰে সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে ৷ মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX)ৰ সোণ (Gold Price Today) বৰ্তমান প্ৰায় ৫১,০০০ টকাত বিক্ৰী হৈ আছে, আনহাতে ৰূপৰ মূল্য ৬৫,০০০ টকাৰ তললৈ হ্ৰাস পাইছে৷

শেহতীয়া বাতৰি