உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণৰ মূল্য সামান্য বৃদ্ধি হৈছে, ১০ গ্ৰামৰ দাম কিমান হৈছে জানি লওঁক...

    Gold Price Today: সোণৰ মূল্য সামান্য বৃদ্ধি হৈছে, ১০ গ্ৰামৰ দাম কিমান হৈছে জানি লওঁক...

    সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) সামান্য বৃদ্ধি পাইছে। আজি, সোমবাৰে MCXত সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৪৮১৭২ টকা । ৰূপৰ মূল্য প্ৰায় ০.৩০ শতাংশ বৃদ্ধি হৈ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৬১,৩৩৫ হয়।