உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Gold Price Today: দাম বাঢ়িছে নেকি সোণ আৰু ৰূপৰ ? বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে জানি লওক শেহতীয়া দাম ...

    Gold Price Today: দাম বাঢ়িছে নেকি সোণ আৰু ৰূপৰ ? বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে জানি লওক শেহতীয়া দাম ...

    Gold Price Today: সোণ আৰু ৰূপ, দুয়োটাই মূল্য বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে। সোণৰ মূল্য ৬৬ টকা বৃদ্ধি পাইছে, আনহাতে ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৯৯ টকা বৃদ্ধি পাইছে।