உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণ-ৰূপৰ দাম বাঢ়িছে নে কমিছে ? বজাৰলৈ যোৱাৰ আগতে শেহতীয়া দাম ইয়াতেই চাই লওক ...

    Gold Price Today: সোণ-ৰূপৰ দাম বাঢ়িছে নে কমিছে ? বজাৰলৈ যোৱাৰ আগতে শেহতীয়া দাম ইয়াতেই চাই লওক ...

    বিবাহৰ বতৰত সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য (Gold Silver Price Today) উঠা-নমা হৈ আছে। যোৱা চাৰি দিনধৰি, সোণৰ হাৰ (Gold Rate) ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আহিছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত (MCX) আজি এপ্ৰিলত বিতৰণৰ বাবে সোণৰ দাম ০.০১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে।