Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

মঙলবাৰে, এমচিএক্সত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) পুৱা ৯.১০ বজাত প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৩৫ টকা হ্ৰাস হৈ ৫০,১৩০ টকা হয়। একে সময়তে, মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত ৰূপৰ মূল্য আজি প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৫৪৯ টকা বৃদ্ধি হৈ ৬১,৪৬০ টকা হৈছে। 

শেহতীয়া বাতৰি