உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Gold Price Today 17 Dec 2021: আজি সোণৰ দাম বাঢ়িল নে কমিল ? বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে জানি লওক আজি ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য কিমান ?

    Gold Price Today 17 Dec 2021: আজি সোণৰ দাম বাঢ়িল নে কমিল ? বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে জানি লওক আজি ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য কিমান ?

    শুক্ৰবাৰে মাল্টি-কমোডিটি এক্সচেঞ্জ(MCX)ত সোণৰ দাম ০.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে। সোণৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে, আজি পুৱা ৯.৪০ বজাত প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৪৮,৭৮৫ টকাত ব্যৱসায় কৰে। ৰূপৰ মূল্য আজি সামান্য হ্ৰাস দেখা গৈছে।