Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণ আৰু ৰূপ আজি সস্তা নে ব্যয়বহুল ? ১০ গ্ৰামৰ দাম সোনকালে পৰীক্ষা কৰক ...

Gold Price Today: সোণ আৰু ৰূপ আজি সস্তা নে ব্যয়বহুল ? ১০ গ্ৰামৰ দাম সোনকালে পৰীক্ষা কৰক ...

বৃহস্পতিবাৰে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত (MCX) সোণৰ মূল্য (Gold price today) ০.০১ শতাংশ সামান্য বৃদ্ধি পাইছে। ৰূপৰ মূল্য (Silver price today) ০.১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি