உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণ আৰু ৰূপ আজি সস্তা নে ব্যয়বহুল ? ১০ গ্ৰামৰ দাম সোনকালে পৰীক্ষা কৰক ...

    Gold Price Today: সোণ আৰু ৰূপ আজি সস্তা নে ব্যয়বহুল ? ১০ গ্ৰামৰ দাম সোনকালে পৰীক্ষা কৰক ...

    বৃহস্পতিবাৰে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত (MCX) সোণৰ মূল্য (Gold price today) ০.০১ শতাংশ সামান্য বৃদ্ধি পাইছে। ৰূপৰ মূল্য (Silver price today) ০.১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে।