Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণৰ মূল্য একেৰাহে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে হ্ৰাস, শেহতীয়া হাৰ পৰীক্ষা কৰক ...

Gold Price Today: সোণৰ মূল্য একেৰাহে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে হ্ৰাস, শেহতীয়া হাৰ পৰীক্ষা কৰক ...

বুধবাৰে, এমচিএক্স (MCX) ত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) পুৱা ৯.০৫ বজাত প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ২২ টকা হ্ৰাস হৈ ৪৯,১৫৩ টকা হয়। বুধবাৰে ৰূপৰ হাৰ ২৩৪ টকা বৃদ্ধি হৈ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৫৬,৫৭৭ টকা হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি