Home » photogallery » business »Gold Price: বুধবাৰেও হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান হ'ল জানক ...

Gold Price: বুধবাৰেও হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান হ'ল জানক ...

সোণৰ মূল্য এতিয়াও প্ৰতি দহ গ্ৰামত (Gold Price Tdoay) ৫২ হাজাৰ টকাৰ তলত আছে। ৰাতিপুৱাৰ অধিৱেশনত, সোণৰ ব্যৱসায় প্ৰতি দহ গ্ৰামত ৫১,৩৪৩ টকা, ৭৪ টকা হ্ৰাস পাইছে। ৰূপৰ দাম আজি ৩৬৪ টকা হ্ৰাস পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি