Home » photogallery » business »Gold Price Today: ভাল খবৰ, আকৌ সোণৰ দাম কমিল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: ভাল খবৰ, আকৌ সোণৰ দাম কমিল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

সোণ বৰ্তমান ৫২ হাজাৰ টকাৰ তলত ব্যৱসায় কৰি আছে। আজি একেৰাহে পঞ্চম অধিৱেশনৰ বাবে ২৪ কেৰেট সোণৰ ভৱিষ্যত মূল্য (Gold Price Today) ০.৩১ শতাংশ হ্ৰাস হৈ প্ৰতি দহ গ্ৰামত ৫১,৩১৭ টকা হৈছে। এয়া এক মাহৰ নিম্নতম।

শেহতীয়া বাতৰি