Home » photogallery » business »Gold Price Today: ৬ মাহৰ ভিতৰত আজি সোণ আটাইতকৈ সস্তা, মূল্য প্ৰায় ৪৯ হাজাৰৰ ওচৰলৈ হ্ৰাস ! শেহতীয়া হাৰ পৰীক্ষা কৰক ...

Gold Price Today: ৬ মাহৰ ভিতৰত আজি সোণ আটাইতকৈ সস্তা, মূল্য প্ৰায় ৪৯ হাজাৰৰ ওচৰলৈ হ্ৰাস ! শেহতীয়া হাৰ পৰীক্ষা কৰক ...

শুকুৰবাৰে পুৱা ৯:৪৫ বজাত, এমচিএক্সত ২৪ কেৰেটৰ সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) ৭৯ টকা হ্ৰাস হৈ প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৪৯,২৩৩ টকা হয়। শুক্ৰবাৰে ৰূপৰ হাৰ ৬২ টকা হ্ৰাস পায় আৰু মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৫৬,৩৫৫ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি