உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Good News: সোণৰ দাম এদিনতে ৮৫০ টকা হ্ৰাস পাইছে, দাম কমিছে ৰূপৰো ! যদি সোণ-ৰূপ ক্ৰয়ৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে, তেন্তে ইয়াতেই চাওক আজিৰ দাম ...

    Good News: সোণৰ দাম এদিনতে ৮৫০ টকা হ্ৰাস পাইছে, দাম কমিছে ৰূপৰো ! যদি সোণ-ৰূপ ক্ৰয়ৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে, তেন্তে ইয়াতেই চাওক আজিৰ দাম ...

    সোণৰ মূল্য আজিও (Gold Price Today) এই সময়ত উঠা-নমা হৈ আছে। কালি, সোণৰ মূল্য তীব্ৰ বৃদ্ধি পাইছিল, যাৰ পিছত সোণৰ হাৰ (gold rate) ৫০ হাজাৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছিল। একে সময়তে, সোণৰ হাৰ আজি এটা দিনতে পোনপটীয়াকৈ ৮৫০ টকা হ্ৰাস পাইছে।