Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণৰ দাম বাঢ়িল, ৰূপৰ দামো বহুত হ'ল ! জানক আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান ?

Gold Price Today: সোণৰ দাম বাঢ়িল, ৰূপৰ দামো বহুত হ'ল ! জানক আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান ?

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত (MCX) সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) আজি পুনৰ ০.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে। ৰূপৰ মূল্যও এক তীব্ৰ প্ৰৱণতাৰ সৈতে ব্যৱসায় কৰি আছে।

শেহতীয়া বাতৰি