Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণ ৰেকৰ্ড দামতকৈ ৮,৭০০ টকা সস্তা, ৬০ হাজাৰৰ ওপৰত ৰূপ, বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চাওক শেহতীয়া দাম ...

Gold Price Today: সোণ ৰেকৰ্ড দামতকৈ ৮,৭০০ টকা সস্তা, ৬০ হাজাৰৰ ওপৰত ৰূপ, বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চাওক শেহতীয়া দাম ...

সোণৰ সৈতে ৰূপৰ মূল্য (Gold Silver Price Today) বৃহস্পতিবাৰে তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পাইছিল। আজি মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত (MCX) সোণৰ মূল্য আজি ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰদানৰ সময়ত সামান্য ০.০৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে। ৰূপৰ মূল্য (Silver price) ০.০৪ শতাংশ কম ব্যৱসায় কৰি আছে।

শেহতীয়া বাতৰি