Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণৰ মূল্য আজি বৃদ্ধি নে হ্ৰাস ? বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ১০ গ্ৰাম সোণৰ শেহতীয়া হাৰ পৰীক্ষা কৰক...

Gold Price Today: সোণৰ মূল্য আজি বৃদ্ধি নে হ্ৰাস ? বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ১০ গ্ৰাম সোণৰ শেহতীয়া হাৰ পৰীক্ষা কৰক...

সোণ-ৰূপৰ দাম ক্ৰমান্বয়ে উঠা-নমা অব্যাহত আছে (Gold Silver Price Today)। আজি ডিচেম্বৰৰ বাবে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত (MCX) সোণৰ মূল্য ০.০৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে। ৰূপৰ মূল্য (Silver Price) ০.১৯ শতাংশ অধিক ব্যৱসায় কৰি আছে।

শেহতীয়া বাতৰি