உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণৰ মূল্য আজি বৃদ্ধি নে হ্ৰাস ? বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ১০ গ্ৰাম সোণৰ শেহতীয়া হাৰ পৰীক্ষা কৰক...

    Gold Price Today: সোণৰ মূল্য আজি বৃদ্ধি নে হ্ৰাস ? বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ১০ গ্ৰাম সোণৰ শেহতীয়া হাৰ পৰীক্ষা কৰক...

    সোণ-ৰূপৰ দাম ক্ৰমান্বয়ে উঠা-নমা অব্যাহত আছে (Gold Silver Price Today)। আজি ডিচেম্বৰৰ বাবে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত (MCX) সোণৰ মূল্য ০.০৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে। ৰূপৰ মূল্য (Silver Price) ০.১৯ শতাংশ অধিক ব্যৱসায় কৰি আছে।