Home » photogallery » business »Gold Price Today: ভাল খবৰ, আকৌ সোণৰ দাম কমিল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: ভাল খবৰ, আকৌ সোণৰ দাম কমিল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

মঙলবাৰে, সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে। এইচডিএফচি চিকিউৰিটিজৰ মতে, ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৭৬৪ টকা হ্ৰাস হৈ ৫২,৩৪৭ টকা হয়। 

শেহতীয়া বাতৰি