Home » photogallery » business »Gold Price Today: ভাল খবৰ, আকৌ সোণৰ দাম কমিল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: ভাল খবৰ, আকৌ সোণৰ দাম কমিল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত, সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ক্ৰমান্বয়ে ৬০ টকা হ্ৰাস হৈ ৫২,৮১১ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি