Home » photogallery » business »Gold Price Today: আকৌ বাঢ়িল সোণৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চাওক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

Gold Price Today: আকৌ বাঢ়িল সোণৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চাওক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

সোমবাৰে, ঘৰুৱা বুলিয়ন বজাৰত সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য বৃদ্ধি হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১১৩ টকা বৃদ্ধি হৈ ৫০,৯৮৫ টকা হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি