Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণৰ দাম আকৌ হ্ৰাস পালে ! সোণ ক্ৰয় কৰাৰ আগতে ইয়াতেই চাওক শেহতীয়া মূল্য ...

Gold Price Today: সোণৰ দাম আকৌ হ্ৰাস পালে ! সোণ ক্ৰয় কৰাৰ আগতে ইয়াতেই চাওক শেহতীয়া মূল্য ...

মঙলবাৰে সোণৰ হাৰ হ্ৰাস পায়, আনহাতে ৰূপৰ মূল্য বৃদ্ধি হয়। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত (MCX) সোণ ৪৮ টকা সস্তা হৈছে। এই হ্ৰাসৰ সৈতে, সোণৰ মূল্য (Gold Price) আজি ৰাতিপুৱা ৫১,৪৮৫ টকাত ব্যৱসায় কৰি আছিল।

শেহতীয়া বাতৰি