Home » photogallery » business »Gold Price Today: সপ্তাহৰ আৰম্ভণিৰ দিনাই সোণৰ মূল্য হ্ৰাসক ! জানক বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম আজি কিমান হৈছে ?

Gold Price Today: সপ্তাহৰ আৰম্ভণিৰ দিনাই সোণৰ মূল্য হ্ৰাসক ! জানক বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম আজি কিমান হৈছে ?

আজি, সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণিতে সোণৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱা দেখা গৈছে। আজি, সোমবাৰে ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি দহ গ্ৰামত প্ৰায় ১২৫ টকা (০.২৬%) হ্ৰাস হৈ প্ৰায় ৫০,৪০০ টকা হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি