உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Gold-Silver Price Today: ৰুছ-ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ মাজতে এদিনতে ইমান বাঢ়িল সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য ! সোণৰ দামে ৫১ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিলে, জানক শেহতীয়া দাম ...

    Gold-Silver Price Today: ৰুছ-ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ মাজতে এদিনতে ইমান বাঢ়িল সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য ! সোণৰ দামে ৫১ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিলে, জানক শেহতীয়া দাম ...

    Gold Price Silver Rate Latest Updates Today 24 February 2022: ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন সংকটৰ মাজত, ভাৰতীয় বুলিয়ন বজাৰত সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্যত এক বৃহৎ বৃদ্ধি দেখা গৈছে। আজি সোণৰ মূল্য ১,৬৫৬ টকা বৃদ্ধি পাইছে। একে সময়তে, ৰূপৰ মূল্য ২,৩৫০ টকা বৃদ্ধি পাইছে।