Home » photogallery » business »Gold Price Today: ভাল খবৰ ! ৰূপৰ মূল্য আজি হ্ৰাস পাইছে, সোণো সস্তা হৈছে ! ১০ গ্ৰাম সোণৰ দাম কিমান ?

Gold Price Today: ভাল খবৰ ! ৰূপৰ মূল্য আজি হ্ৰাস পাইছে, সোণো সস্তা হৈছে ! ১০ গ্ৰাম সোণৰ দাম কিমান ?

সোণ আৰু ৰূপৰ হাৰ (Gold price today) বুধবাৰে আকৌ এবাৰ হ্ৰাস পাইছে। আজি মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত (MCX) সোণৰ ফেব্ৰুৱাৰী ফিউচাৰ ০.৪৬ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে। এই পতনৰ পিছত, সোণৰ (Gold price today)  প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৪৮,০৮০ টকাত ব্যৱসায় কৰি আছে।

শেহতীয়া বাতৰি