Home » photogallery » business »Gold Price Today: আকৌ বাঢ়িল সোণৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চাওক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

Gold Price Today: আকৌ বাঢ়িল সোণৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চাওক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

শুকুৰবাৰৰ বিক্ৰী মূল্য ৫১,৯৮০ টকাৰ পৰা ১১০ টকা বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছত আজি, ২৮ মে'ত ভাৰতত ১০ গ্ৰাম ২৪ কেৰেট সোণৰ ক্ৰয় মূল্য (Gold Price) ৫২,০৯০ টকা।

শেহতীয়া বাতৰি