உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Gold Price Today: আকৌ বাঢ়িল সোণৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চাওক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

    Gold Price Today: আকৌ বাঢ়িল সোণৰ দাম ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চাওক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

    শুকুৰবাৰৰ বিক্ৰী মূল্য ৫১,৯৮০ টকাৰ পৰা ১১০ টকা বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছত আজি, ২৮ মে'ত ভাৰতত ১০ গ্ৰাম ২৪ কেৰেট সোণৰ ক্ৰয় মূল্য (Gold Price) ৫২,০৯০ টকা।