Home » photogallery » business »Gold Price Today: আজি পুনৰ ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে, আজি কিমান সস্তা হৈছে সোণ জানক...

Gold Price Today: আজি পুনৰ ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে, আজি কিমান সস্তা হৈছে সোণ জানক...

সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য (Gold Silver Price Today) বৰ্তমান উৎসৱৰ বতৰত উঠা-নমা হৈ আছে। যদি আপুনি বজাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে তেন্তে এইটো এটা ভাল সুযোগ। আজি ডিচেম্বৰৰ বিতৰণৰ বাবে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত (MCX) সোণৰ মূল্য ০.০৮ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি