Home » photogallery » business »Good News: বিয়াৰ বতৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কমিছে ! খৰধৰ কৰক, ইয়াত চাওক আজিৰ সোণৰ দাম ...

Good News: বিয়াৰ বতৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কমিছে ! খৰধৰ কৰক, ইয়াত চাওক আজিৰ সোণৰ দাম ...

Gold Silver Price Today: যোৱা দুদিন ধৰি সোণ (Gold Price Today) আৰু ৰূপৰ হাৰ হ্ৰাস পাই আহিছে। কালি, সোণৰ মূল্য ০.২৫ শতাংশ হ্ৰাস পাইছিল, আনহাতে আজি ইয়াক ০.০৭ শতাংশ হ্ৰাস কৰা হৈছে। ইয়াৰ সৈতে, ৰূপৰ মূল্য আজি ০.২৩ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি