Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ সোণ আৰু ৰূপৰ বজাৰত সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) ৯৫ টকা হ্ৰাস হৈ ৫৪,৫৫৪ টকালৈ হ্ৰাস পাইছিল। বুধবাৰে, সোণৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছিল আৰু ই প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫৪,৯৭৪ টকাত বন্ধ হৈছিল।

শেহতীয়া বাতৰি