Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ , পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ , পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

সোমবাৰে ৰাতিপুৱা, MCXত ২৪ কেৰেট সোণৰ দাম (Gold price today) ১.২১ শতাংশ হ্ৰাস হৈ প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫১,১২৮ টকা হয়। এই সময়ছোৱাত, সোণ কালিৰ মূল্যৰ পৰা ৬২৬ টকা সস্তা হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি