Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস ! জানক আজি ১০ গ্ৰাম সোণৰ দাম কিমান ?

Gold Price Today: সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস ! জানক আজি ১০ গ্ৰাম সোণৰ দাম কিমান ?

বুধবাৰে ৰাতিপুৱা, MCXত ২৪-কেৰেট বিশুদ্ধতা সোণৰ দাম (Gold Price) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫০,১২০ টকাত মুকলি হয় আৰু ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে। অৱশ্যে, বিক্ৰী বৃদ্ধি আৰু নিম্ন চাহিদাৰ সৈতে, এই হাৰ সোনকালেই ০.৫৭ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে আৰু দাম ৫০ হাজাৰ টকাৰ তললৈ হ্ৰাস পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি