Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

সোমবাৰে দিল্লী সোণ আৰু ৰূপৰ বজাৰত সোণ (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১০৯ টকা হ্ৰাস হৈ ৫৪,৪৬১ টকালৈ হ্ৰাস পাইছে। একে সময়তে, সোণৰ বিপৰীতে, ৰূপৰ মূল্য ৯৩৪ টকা বৃদ্ধি হৈ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৬৮,৫০৩ টকাত বন্ধ হয়।

শেহতীয়া বাতৰি