Home » photogallery » business »Gold Price Today: খৰধৰ কৰক, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: খৰধৰ কৰক, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

সোমবাৰে সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) দিল্লীত প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৩২১ টকা হ্ৰাস হৈ প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫১,২৭০ টকাত বন্ধ হৈছে। ৰূপৰ মূল্য ৮৭৪ টকা হ্ৰাস পাই দিল্লীত প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৬০,৭৪৫ টকাত বন্ধ হয়। 

শেহতীয়া বাতৰি