Home » photogallery » business »Gold Price Today: সোণৰ মূল্য সামান্য বৃদ্ধি, বাঢ়িছে ৰূপৰ দামো ! জানক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া দাম ...

Gold Price Today: সোণৰ মূল্য সামান্য বৃদ্ধি, বাঢ়িছে ৰূপৰ দামো ! জানক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া দাম ...

শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ বজাৰত সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৬২ টকা বৃদ্ধি হৈ ৫১,১৩১ টকা হয়। একেদৰে, ৰূপৰ মূল্যও প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৮৬২ টকা বৃদ্ধিৰ সৈতে ৫৪,৯৩৪ টকা হয়। 

শেহতীয়া বাতৰি